Prosti samo še dve jumbo oglasni mesti

Spoštovani!

Obveščamo vas, da sta prosti le še dve jumbo oglasni mesti na t.i. Iliriki, na Borovški cesti, blizu središča Kranjske Gore. Vsa ostala mesta so trenutno oddana.

Za rezervacijo oz. več informacij pišite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

S prehodom v "oranžno fazo" možno odpiranje športnih kapacitet

Vlada RS je včeraj sprejela nove spremembe odlokov za preprečevanje širjenja virusa COVID-19, ki ob prehodu v oranžno fazo znova dovoljujejo izvajanje določenih dejavnosti. Med izjemami so tudi fitnesi in športne dvorane.

Dolgega čakanja je očitno konec. S spremembo Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, je med drugim dovoljena tudi brezkontaktna rekreativna dejavnost, ki se izvaja individualno, oziroma v skupini do deset vadečih, ob neprekinjenem vzdrževanju vsaj 2m medosebne razdalje, oz. glede na velikost prostora (vsaj 30m2 na osebo).

V kolektivnih športnih panogah je še naprej možno izvajati vse vrste trenažnega procesa in tekmovanj pod posebnimi pogoji na najvišji kakovostni ravni. Športno rekreativna dejavnost je dovoljena, če je ugodeno pogojem navedenim v prejšnjem odstavku. V kolikor gre za vodeno vadbo oz. za organizirano dejavnost, se je strokovni delavci udeležijo le, če:

- predložijo negativni PRC ali HAG test, ki ni starejši od 24 ur,

- imajo potrdilo o cepljenju

- imajo potrdilo o pozitivnem PRC ali HAG testu, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev,

- imajo potrdilo od zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Udeležencem treningov, kot tudi rekreativcem, testa sodeč po zadnji objavi v Uradnem listu (UL št. 20, 11.2.2021) ni potrebno opraviti. Ga pa skoraj zagotovo morajo tudi receptorji. Interpretacijo zakona s strani ministrstva za šolstvo in šport glede tega, kdo vse mora imeti za opravljanje svojega dela opravljen test in koliko časa velja, še čakamo in ga pričakujemo danes tekom dneva.

Testiranje redno poteka v ZD Jesenice, vendar le ob predhodni najavi in v omejenem obsegu. Ker zaradi odprtja večjega števila dejavnosti pričakujejo/mo veliko gnečo se lahko zgodi, da se dvorana Vitranc ne bo odprla v ponedeljek, ampak tekom naslednjega tedna, ko bomo lahko pridobili vsa potrebna potrdila, za zagon dejavnosti. O poteku dogodkov vas bomo sproti obveščali. V vmesnem času vas, glede na situacijo, prosimo za potrpežljivost in razumevanje.

Hvala.

Vlada RS sprejela dodatne omejitve

Le teden dni je veljal odlok, ki je delno dovoljeval izvajanje rekreativne dejavnosti v zaprtih prostorih in močno omejeno delovanje fitnesov. Na včerajšnji seji (7.1. o.p.p.) je vlada RS sprejela nov odlok, ki dodatno omejuje možnosti izvajanja športne dejavnosti in med izjemami ni več vseh oblik rekreativne dejavnosti (dvorane, fitnesi) v zaprtih prostorih. V veljavnost stopi z 9.1. in velja vsaj do 15.1.

1) Športno gibalna dejavnost in proces športne vadbe iz prvega odstavka 46. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljnjem besedilu: ZŠpo-1) nista dovoljena.
1. odstavek 46. člena ZŠpo-1: "(1) Strokovno delo v športu po tem zakonu predstavlja delo na področju športnih programov iz prvega odstavka 6. člena tega zakona in obsega načrtovanje, organiziranje, izvajanje, spremljanje in vrednotenje procesa športne vadbe. Strokovno delo v športu je tudi individualno poučevanje in poučevanje na tečajih v športnih panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem."
 
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je proces športne vadbe dovoljen:
 športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda iz prvega odstavka 33. člena ZŠpo-1,
((1) Športnik, ki je star najmanj 14 let in je državljan Republike Slovenije, se glede na dosežen rezultat na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema razvrsti v naziv mladinskega, državnega, perspektivnega, mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda.)
 
 športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, registriranim v skladu z 32. členom ZŠpo-1, ki so člani državnih reprezentanc,
(32. člen (športnik)
(1) Posameznik se registrira kot športnik, če je star najmanj 12 let, je član športnega društva, ki je včlanjeno v NPŠZ ali ŠIS-SPK, in ima s strani OKS-ZŠZ potrjen nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema ter je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je športnik tudi posameznik, mlajši od 12 let, vendar ne mlajši od 10 let, ki je registriran v olimpijskih športnih disciplinah individualnih športnih panog, pri katerih lahko na svetovnih prvenstvih v članski kategoriji nastopajo športniki mlajši od 18 let.
 
 poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport.
 
 
(3) Proces športne vadbe športnikov iz druge alineje prejšnjega odstavka je dovoljeno izvajati na varnem prizorišču, v katerem so športniki in strokovni delavci v športu fizično izolirani zaradi izvajanja procesa športne vadbe (v nadaljnjem besedilu: mehurček). Mehurček zajema namestitev, prehrano in prostore, v katerih poteka proces športne vadbe. Sodelujoči v mehurčku so poimensko določeni in so pred vstopom v mehurček testirani na prisotnost virusa SARS-CoV-2. Za čas izvajanja procesa športne vadbe v mehurčku sodelujočim ni dovoljen stik z osebami, ki niso del mehurčka.
 
(1) V kolektivnih športnih panogah je dovoljeno:
– izvajanje tekmovanj na najvišji kakovostni ravni nacionalnega, regionalnega, mednarodnega oziroma evropskega tekmovanja v športnih panogah hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka, rokomet, vaterpolo in futsal-mali nogomet,
– izvajanje velikih mednarodnih športnih prireditev iz 74. člena ZŠpo-1.
 
(2) V individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje državnih prvenstev za člane, velikih mednarodnih športnih prireditev z 74. člena ZŠpo-1 in evropskih pokalov.
(3) Športnikom, ki se udeležujejo tekmovanj iz prvega in drugega odstavka tega člena, je ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena dovoljen proces športne vadbe.
(4) Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so v športnem objektu ali na površinah za šport v naravi le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo tekmovanja.
(5) Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj mora Olimpijski komite Slovenije oziroma pristojna nacionalna panožna športna zveza imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport.

Povezava na objavo v uradnem listu.

Javni razpis za sofinanciranje letnih programov športa v občini Kranjska Gora

Občina Kranjska Gora je objavila javni razpis v skupni vrednost 173.500,00 EUR za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa za leto 2021 v občini Kranjska Gora. 

Na razpisu lahko sodelujejo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje :

- so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu,

- imajo sedež v Občini Kranjska Gora, delujejo za območje Občine Kranjska Gora in izvajajo dejavnost pretežno za prebivalce Občine Kranjska Gora (izjema je športna zveza Jesenice),

- delujejo in imajo sedež v Občini Kranjska Gora najmanj eno leto od dneva objave javnega razpisa,

- imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na razpis prijavljenih programov in izvajajo programe športa s svojimi strokovnimi kadri,

- imajo v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva ter evidenco udeležencev programov,

- nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti oziroma tekočih sodnih sporov z Občino Kranjska Gora,

- izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem odlokom, letnim programom športa in razpisno dokumentacijo. Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov in področij letnega programa športa. 

 

ROK ZA PRIJAVO JE 12.2.2021.

 

Več na povezavi.

Kljub sprostitvi nekaterih ukrepov dvorana Vitranc do nadaljnega ostaja zaprta

Na zadnji dan preteklega leta je vlada RS na dopisni seji sprejela nekaj izjem za izvajanje športne dejavnosti, ki so vezane tudi na doslej prezrto rekreativno dejavnost. Izjeme sicer kolektivne vadbe še ne dopuščajo, prav tako pa bi ob upoštevanju vseh določil za odprtje fitnesa morali upoštevati stalno medsebojno razdaljo 5m, kar pa je pri nas zaradi samega tlorisa zelo težko izvedljivo.

Treningi se torej dovolijo samo:

  • vrhunskim športnikom (olimpijski, mednarodni in svetovni razred), gre za skupaj 538 športnikov, ki so s svojimi rezultati na mednarodni ravni dokazali svojo vrhunskost in, ki bi jim odsotnost treninga onemogočila nadaljnjo konkurenčnost na mednarodni ravni;

  • perspektivnim športnikom, gre za 673 mladih športnikov, ki so v mladinskih kategorijah dosegli vrhunske mednarodne športne rezultate;

  • registriranim športnikom v mlajših starostnih kategorijah (mladinci in kadeti), ki so člani državnih reprezentanc, gre za okrog 1000 športnikov; omenjeni športniki so že delno zajeti v skupini perspektivnih športnikov; 

  • poklicnim športnikom, ki so starejši od 15 let in so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu za šport (gre za trenutno okrog 500 športnikov, ki pa so delno zajeti že v številki vrhunskih in perspektivnih športnikov). Status poklicnega športnika je oblika zaposlitvenega statusa (samozaposlena oseba).

Odlok tudi določa, da se treningi športnikov v mlajših starostnih kategorijah (mladinci in kadeti) dovoljeni le, če se izvajajo v obliki t.i. mehurčkov oziroma zaprtih oziroma fizično ločenih skupin.

Dovoljena je tudi športno-gibalna dejavnost, če so udeleženci člani istega gospodinjstva, ki jo udeleženci izvajajo samostojno ali če jo vodi strokovni delavec v športu. Pri nekaterih športnih vadbah je strokovni delavec v športu potreben zaradi zagotavljanja varnosti vadbe.

Če se športno rekreativna dejavnost izvaja v zaprtih prostorih, je potrebno zagotoviti najmanj 50 kvadratnih metrov prostora ter najmanj 5 metrov razdalje med vadečimi. V vadbenem prostoru, ki je manjši od 50 kvadratnih metrov, lahko vadi največ ena oseba.

V kolektivnih športnih panogah (hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka, rokomet vaterpolo in futsal-mali nogomet), se dovoli izvajanje tekmovanj v najvišjem kakovostnem nivoju nacionalnega (npr. 1. slovenska liga), regionalnega (npr. alpska hokejska liga) mednarodnega (npr. Liga narodov) oziroma evropskega tekmovanja (npr. ABA liga). To pomeni sodelovanje športnih klubov iz 1. slovenske lige v nacionalnih, regionalnih, evropskih in drugih mednarodnih ligah.

Prav tako je v kolektivnih športih dovoljeno izvajanje vseh velikih športnih tekmovanj iz 74. člena Zakona o športu.

V individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje državnih članskih prvenstev, evropskih pokalov in velikih mednarodnih športnih prireditev, ki so opredeljene v 74. členu Zakona o športu.

Za športnike, ki jim je v skladu s tem členom dovoljeno tekmovati, je dovoljen tudi proces športne vadbe.

Za izvajanje procesa športne vadbe – treningov in izvedbo tekmovanj se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu: športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi in šolski športni objekti.

Opredeljena je obveznost upoštevanja navodil ministrstva, pristojnega za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki jih morajo upoštevati tako športniki kot tudi strokovni delavci v športu. Utemeljenost ukrepov preverja vlada na podlagi strokovnih mnenj.

Odlok začne veljati 4. januarja 2021 in velja sedem dni. Naslednja sprostitev naj bi sledila s povratkom prve triade v šolo. 

Obvestilo

Spletno mesto uporablja piškotke, ki omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo in analizo spletne strani. Prosimo označite s klikom na gumb »Strinjam se«, če se strinjate z njihovo namestitvijo. Vaše nastavitve lahko kadarkoli spremenite.